Skip to content

03/06/2022 News

Heropstart NC2 eenheid na geplande onderhoudsstop op onze site van TotalEnergies Olefins Antwerp

TotalEnergies Olefins Antwerp startte einde maart 2022 een periodieke onderhoudsstop van de stoomkraker, één van de belangrijkste eenheden die ethyleen en propyleen produceert. Deze onderhoudsbeurten vinden plaats om de 6 jaar en hebben als hoofddoel de veiligheid en de beschikbaarheid van de installatie volledig na te kijken en investeringen uit te voeren om de efficiëntie van de eenheid te verbeteren.

 

Tijdens deze stop werden innovatieve inspectie- en hersteltechnieken ingezet om de betrouwbaarheid van de eenheid te verhogen. Het totale investeringsbudget voor deze stop bedraagt ongeveer 60 miljoen € waarvan 25 % voor verbeterprojecten, voornamelijk rond energie. Dank zij deze investeringen zal de energie efficiëntie verbeteren met 3 % en zal de CO2 uitstoot minderen met 10 000 Ton/jaar.

 

Morgen zaterdag 4 juni zal de eenheid heropstarten. Hierbij zal de intensiteit van het fakkelen geleidelijk aan verhogen, wat een veiligheidsmaatregel is bij zo’n opstart . Wij voorzien dat de fakkelactiviteit tussen de 48 en 72 uren zal aanhouden. Onze teams zullen alles in het werk stellen om deze periode zo kort mogelijk te houden.

 

Wij verontschuldigen ons voor de geluids- en lichthinder die onze fakkel in de omgeving van onze site tijdelijk zal veroorzaken.