Skip to content

25/11/2021 News

Persbericht: Hervergunningsaanvraag TotalEnergies Antwerpen

In de laatste 30 jaar zijn de emissies van TotalEnergies Antwerpen significant gedaald dankzij vele investeringen:

  • De NOX emissie is met 50 % verminderd (jaarlijks – 3000 Ton)
  • Voor SOX is deze verbetering nog meer significant : 75 % reductie ( jaarlijks – 15 000 Ton)

TotalEnergies blijft in Antwerpen investeren in duurzaamheid en heeft in de afgelopen jaren 30 à 40 M€ jaarlijks geïnvesteerd in Veiligheid, Milieu en Energie-efficientie.

In het kader van de energie transitie en het klimaatplan, bestuderen we momenteel diverse investeringen om

  • De SOX en de NOX emissies verder te reduceren en een eerste concreet plan zal er voor zorgen de SOX emissies tegen 2023 zullen dalen met 1000 ton of 25 % van de huidige emissies.
  • En onze CO2 voetafdruk tegen 2030 te verminderen door warmte recuperatie, elektrificatie van onze processen en met CO2 captatie in lijn met de plannen van TotalEnergies wereldwijd:
    • Een vermindering van de broeikasgasemissies met minstens 40% voor scope 1 en 2 tussen 2015 en 2030.
    • Werken aan onze energie mix: de verwachte productie- en verkoopmix van TotalEnergies zal tegen 2030 ingrijpend veranderen: 50% gas, 30% olieproducten (tov 66% in 2015), 15% elektriciteit en 5% biomassa en waterstof. 100% van de elektriciteitsbehoeften van TotalEnergies fabrieken in Europa zal door hernieuwbare energie tegen 2025 gedekt worden en dus ook voor het platform van Antwerpen
    • Top 5 van de belangrijkste spelers op vlak van hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 met een brutocapaciteit van 100 GW.

Deze investeringen in onze Antwerpse fabrieken zijn in volle studie en van zodra deze zijn beslist wordt hierover publiek gecommuniceerd.

Persbericht Antwerpen, 24 november 2021

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Pascal De Crem, PR & Communicatiemanager
tel. +32/ (0)475 76 55 19
Mail: [email protected]