Skip to content

04/01/2022 News

Update hervergunningsaanvraag TotalEnergies Refinery Antwerp

De huidige omgevingsvergunning van TotalEnergies Refinery Antwerp loopt tot 10 juli 2022.  Onze aanvraag tot het bekomen van een nieuwe omgevingsvergunning werd ingediend bij de Provincie Antwerpen op 1 juli 2021.  In voorbereiding op deze aanvraag werd een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) en een milieu-effectenrapport (MER) opgesteld en bijgevoegd bij de vergunningsaanvraag.

Het aanvraagdossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 22 oktober 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek in november werden een aantal opmerkingen geformuleerd door de diverse adviserende overheidsdiensten over de inhoud van het MER.  De vergunningsprocedure wordt verlengd met twee maanden om de gevraagde informatie op te nemen in een update van het MER.

Het is dus niet correct dat wij onze vergunningsaanvraag intrekken. 

In tegenstelling tot het MER, werd het OVR ondertussen goedgekeurd.

De huidige omgevingsvergunning blijft gelden totdat er een nieuwe vergunning wordt bekomen, ook als deze na 10 juli 2022 wordt afgeleverd. M.a.w. de exploitatie kan verder gezet worden bij vertraging van de procedure om welke reden dan ook.

Uiteraard is het ons doel om in februari een goedkeuring te krijgen van het aangepaste MER-rapport en de nieuwe omgevings- en exploitatievergunning te bekomen voor 10 juli 2022.