Skip to content

Veelgestelde vragen

Hoe gaan wij om met het veranderende energielandschap?

Het energielandschap is veranderd. We moeten inspelen op de behoeften aan energie van een steeds groter wordende bevolking.  Energie vormt de kern van de toekomst van onze planeet en  ligt ter discussie in verband met de klimaatwijziging.  Ook de verwachtingen van onze klanten en hun relatie tot energie evolueren.  Daarom moeten wij antwoorden bieden op de uitdagingen rond ontwikkeling, klimaat en dienstverlening aan onze klanten.

Hoe doen we dat?
TotalEnergies streeft ernaar om de grote speler van verantwoorde energie te worden.  Daar draait tenslotte "Committed to Better Energy" om.  We willen binnen 20 jaar een belangrijke speler in de wereld van energie zijn, een speler die bijdraagt tot de ontwikkeling van de groeiende bevolkingsgroepen door energie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen door betaalbare energie aan te bieden.  We willen een speler zijn die een bijdrage zal leveren tot de antwoorden op de klimaatuitdagingen.  Een speler die weet hoe hij moet mee evolueren met zijn klanten.

Het aandeel van hernieuwbare energie in onze totale portefeuille zien we dan ook verder groeien tot 20%. We willen in de eerste plaats, zoals reeds vandaag het geval is,  in de top 3 van zonne-energie blijven. We zullen verder inzetten op de ontwikkeling van  biofuels en bioplastics. Tot slot willen we de mogelijkheden van onshore windenergie herbekijken. Maar kernenergie  anderzijds sluiten we dan weer uit omdat dit echt een gespecialiseerde sector is.

Waarom brandt er soms een (grote) vlam op de fakkels?

Eerst en vooral, wat zijn fakkels? De fakkels, herkenbaar aan hun Eiffeltoren-achtige witrode constructie, zijn goed zichtbaar in de ruime omgeving van de Antwerpse haven.  Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral in combinatie met een pulserend geluid en een felle gloed. Er is echter geen reden tot ongerustheid. De fakkels zijn veiligheidsinstallaties, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor verbranding op grote hoogte: de verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte van 200 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties en de mensen in de buurt van de fakkel.

Het veilig stilleggen en opstarten van een productie-installatie gaat gepaard met een verhoogde fakkelactiviteit die ook buiten TotalEnergies Antwerpen zichtbaar is. Deze opstart- of stopprocedures kunnen soms enkele dagen duren. Voordat de juiste bedrijfscondities behaald worden, moeten er in de installatie bepaalde temperaturen en drukken bereikt worden. Intussen wordt gas geproduceerd dat nog niet de vereiste kwaliteit heeft en bijgevolg op een veilige manier verbrand moet worden. Hiervoor is het gebruik van een fakkelinstallatie nodig. Deze fakkelinstallatie zorgt ervoor dat de processen op een veilige, gecontroleerde en milieuvriendelijke manier in dienst genomen of gestopt kunnen worden en dat de resterende procesgassen volledig verbrand worden op grote hoogte.

Er brandt ook steeds een kleine waakvlam bovenop de fakkel.  In het dagelijks leven kan je de werking van de fakkel het best vergelijken met de waakvlam in een verwarmingsketel op aardgas.

Bij elke fakkelactiviteit worden ook de bevoegde milieu-overheden verwittigd. We trachten het affakkelen steeds tot een minimum te beperken.