Skip to content

Geschiedenis van TotalEnergies Refinery Antwerp

Geschiedenis TotalEnergies Refinery Antwerp

De Raffinaderij: uitbreiding van 30.000 naar 360.000 vaten/dag

Petrofina en de Anglo-Iranian Oil Company (het latere BP) stichten in januari 1949 met gelijke kapitaaldeelname de Société Industrielle Belge des Pétroles, of kortweg SIBP. Omwille van haar troeven zoals de haven, een uitgebreid spoorwegen- en kanalennet en een sterk geïndustrialiseerd en dichtbevolkt hinterland wordt Antwerpen als vestigingsplaats gekozen.

1951- Opstart

 • De raffinaderij wordt opgestart met een distillatiecapaciteit van 30.000 vaten per dag.
 • De groeiende vraag naar petroleumproducten en de evolutie van de raffinagetechnieken zorgen voor een gestage uitbreiding.

1967 - mijlpaal

 • Een eerste mijlpaal : een volledige nieuwe raffinaderij wordt bijgebouwd en brengt hierdoor de productiecapaciteit op 300.000 vaten per dag.

1971- Optimale productie

 • Omdat de grote mamoettankers met ruwe aardolie niet kunnen aanmeren in Antwerpen, wordt er in 1971 een pijpleiding tussen Rotterdam en Antwerpen in gebruik genomen.
 • SIBP besluit om veiligheidsredenen alle operationele controleactiviteiten in een beveiligde centrale controlekamer onder te brengen. Hierdoor wordt de productie verder geoptimaliseerd.

1988 - aandeelhouders

 • Petrofina koopt het aandeel van BP over.  De naam SIBP verandert in Fina Raffinaderij Antwerpen.  Een nieuw tijdperk van investeringen vangt aan.

De jaren 90 - uitbreidingen

Gekenmerkt door een aantal grote uitbreidingen:

 • In 1990 wordt een naftakraker gebouwd.
 • In 1991 wordt een nieuwe katalytische reforming eenheid opgestart.
 • In 1994 start de bouw van het stookolie opwaarderingsproject.
 • In 1998 vangt de constructie van een aromateneenheid voor de extractie van benzeen en xylenen aan. In datzelfde jaar ondertekenen Total en Electrabel een overeenkomst om samen een warmtekrachtkoppeling te bouwen.  Een eerste stap in het engagement naar een rationeel energieverbruik.

Vanaf 25 juni 2003 - tra

 • De Total Raffinaderij Antwerpen gaat onder deze noemer verder.

2004 - 2013 - investeringen

 • Een nieuwe ontzwavelingseenheid wordt opgestart (Prime G). Deze stelt het in staat om zwavelarme benzine en diesel aan klanten te leveren.
 • Dit decennium wordt gekenmerkt door een aantal investeringen om de milieu-impact te verkleinen. Zo worden in 2004 elektrostatische precipitators op de uitgang van de twee katalytische kraakinstallaties in gebruik genomen. Hierdoor wordt de stofuitstoot beperkt.
 • In 2008 start de bouw van een SOx scrubber, die de zwaveluitstoot van de katalytische kraker zal verminderen.
 • De Total Groep geeft in 2013 het groene licht voor een grootschalig moderniseringsproject dat voornamelijk in de raffinaderij gebouwd werd. Voor meer informatie : Optara project.

Vanaf 2013 - 1 platform

Total Olefins Antwerp en Total Polymers Antwerp schrijven samen geschiedenis met Total Raffinaderij Antwerpen als één gezamenlijk platform voor raffinage en chemie.

Juni 2021 - TERA

 • In juni 2021 transformeert Total en wordt TotalEnergies. 
 • De nieuwe naam en visuele identiteit belichamen de vastberaden koers die TotalEnergies voor zichzelf heeft uitgezet: die van een brede energieonderneming die haar missie vervult om steeds meer betrouwbare en schone energie te produceren en te leveren.
 • Total Refinery Antwerp wordt dus TotalEnergies Refinery Antwerp of kortweg TERA.