Skip to content

De Fakkels

foto flare

Onze installaties

In de Antwerpse haven is TotalEnergies herkenbaar aan de enorme installaties, tanks en onze fakkels langsheen de Scheldelaan.
De site van TotalEnergies Antwerpen beschikt  over 7 fakkels, waarvan 5 grote (Eiffeltoren-achtige witrode constructie) en twee kleintjes. Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral als ze gepaard gaat met een pulserend geluid en een felle gloed. De vlam veroorzaakt soms een zwarte rookpluim die vooral overdag goed zichtbaar kan zijn.’s Nachts, als het donker en stil is, hoor je dit ‘fakkelen’ sterker en is de gloed van de vlam veel verder zichtbaar.

De fakkels - onze veiligheidsinstallaties

Ze zorgen ervoor dat we onze processen op een veilige, gecontroleerde en verantwoorde manier uit dienst kunnen nemen wanneer nodig. Om de installaties op een veilige manier te stoppen, zijn we genoodzaakt de overtollige gassen te verbranden via de fakkel. Door het onmiddellijk verbranden en vernietigen kunnen ze de atmosfeer niet vervuilen. Fakkels zijn dus niet alleen veilig, maar ook milieuverantwoord.
 

Veiligheid eerst

De zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu staat central binnen de onderneming en is daarom volledig geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Alle diensten waken voortdurend over de veilige werking van de productie-installaties, in samenwerking met interne en externe veiligheidsdeskundigen.

Het veiligheidsproces

Bij onregelmatigheden in het productieproces, worden de producten rechtstreeks uit het proces naar de fakkelinstallatie geleid. Op die manier voorkomen we dat de druk in het proces te hoog wordt.
Om ervoor te zorgen dat we geen brandbaar of explosief mengsel rechtstreeks in de atmosfeer brengen, worden de producten met behulp van een fakkel verbrand. Bij de verbranding ontstaan kooldioxide en waterdamp. Als de verbranding niet volledig is, wordt er ook roet gevormd (koolstof) en krijgt de vlam een zwarte rookpluim. Om dit laatste te vermijden voegen we stoom toe, het is deze stoom die voor het pulserend geluid zorgt.

De verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte tussen 186 en 204 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor mensen of installaties in de buurt van de fakkel. Boven in de fakkel brandt altijd een kleine waakvlam. Wanneer producten naar de fakkel geleid worden, vindt een menging plaats van stoom en product om ervoor te zorgen dat de verbranding zo volledig mogelijk is en er geen roet gevormd wordt. In het dagelijkse leven kan je de werking van de fakkel het best vergelijken met de waakvlam in een verwarmingsketel op gas.