Skip to content

3 Afzonderlijke entiteiten

Jaren geleden zijn de drie Total-filialen op de Antwerpse Scheldelaan, huidige TEOA, TEPA en TERA, elk - als afzonderlijke bedrijf - aan een eigen avontuur begonnen.  Over de jaren heen zijn ze meermaals uitgebreid, van naam veranderd of zelfs gefusioneerd met andere partners, om dan uiteindelijk in 2013 deel uit te maken van het Total platform in Antwerpen.

Een nieuw tijdperk

Midden 2013 luidde een nieuw tijdperk in voor Total in Antwerpen. De Total Onderneming gaf het groene licht voor een grootschalig moderniseringsproject van meer dan 1 miljard euro. Deze beslissing paste binnen Total’s strategie om haar investeringen te concentreren op haar grote geïntegreerde platformen, waaronder Antwerpen .

Concreet betekende dit project voor onze Antwerpse bedrijven:

  • Het bouwen van een solvent-de-asfalteringseenheid en een mild hydrocracking-eenheid op de terreinen van onze raffinaderij. Dit nieuwe complex zorgt voor de omzetting van zware stookolie naar ontzwavelde diesel en huisbrandolie met een ultralaag zwavelgehalte. Dit beantwoordt zowel de vraag naar producten met een lagere milieu-impact als de ambitie van de Onderneming om leider te worden op vlak van verantwoorde energie.
  • Het bouwen van een installatie voor de omzetting van raffinagerestgassen met een lagere toegevoegde waarde in goedkope petrochemische grondstoffen, ter vervanging van de dure op aardolie gebaseerde nafta. Deze doorgedreven integratie tussen de petrochemische en raffinage-onderdelen versterkt het concurrentievermogen van de petrochemie.

    Beide nieuwe complexen werden in het najaar van 2017 opgestart.
     

  • Tesamen met dit grootse project werden er tevens een aantal bestaande productie-installaties gestopt en ontmanteld. Het gaat over de kleinste en oudste stoomkraker, die niet meer gebruikt werd door een gebrek aan afzetmogelijkheden en de kleinste en oudste productielijn voor polyethyleen. Deze laatste werd eind 2014 gesloten omdat de andere bestaande polyethyleenlijnen werden aangepast voor de productie van nieuwe polymeren. Zo kan Total Polymers Antwerp een nieuw gamma circulaire compounds uit hogedichtheidspolyetheen (HDPE) aanbieden. Deze producten bestaan voor een groot deel uit gerecycleerd materiaal.
  • Ook in de olefinenfabriek werd er de voorbije jaren fors geïnvesteerd. Eind 2015 werden vier oude ovens vervangen door twee nieuwe kraakovens, die zowel nafta als butaan kunnen verwerken. Bovendien werd in de periode 2015-2017  één van onze naftakrakers aangepast zodat deze, behalve nafta en butaan, ook ethaan als voeding kan gebruiken.

Ons Antwerps platform is met deze talrijke investeringen klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het boeiende verhaal van onze Antwerpse sites is zeker nog niet ten einde!