Skip to content

Sociale engagementen

De sociale engagementen van TotalEnergies Antwerpen

Het steunen van goede doelen kan voor heel wat mensen een wereld van verschil betekenen.

Deze acties dragen de identiteit en de ethische code van de Groep en komen samen onder de naam van 'TotalEnergies Foundation'. De focus ligt op 4 vlakken die in lijn staan met onze ambitie, geschiedenis en waarden;

  1.    Verkeersveiligheid
  2.    Bossen en klimaat
  3.    Integratie van kansarme jongeren en onderwijs
  4.    Culturele dialoog en erfgoed

Op het Antwerps platform is het overbrengen van kennis en know-how een punt dat we graag beklemtonen. We dragen hier concreet aan bij met schoolbezoeken aan onze installaties en het deelnemen aan initiatieven zoals TADA (ToekomstAtelier de l’Avenir) waarbij onze medewerkers lessen geven in een school in Molenbeek.

We engageren ons al vele jaren in SIRA, META en ACTA, waardoor vele jongeren al werk hebben gevonden.

 

 

 

TotalEnergies Antwerpen is eveneens partner van of steunt:

  • Groepsfoto 10 MILES 2018
  • groepsfoto wielrennersclub