Skip to content

Privacy policy en persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens & cookie policy

Welkom op de website van TotalEnergies Antwerpen. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. Houd er rekening mee dat andere algemene voorwaarden en handvesten inzake bescherming persoonsgegevens gelden voor de andere websites van de groep TotalEnergies, die wij u aanraden aandachtig te lezen. Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen. TotalEnergies is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

1. Om van de geboden diensten gebruik te kunnen maken, is het mogelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, verstrekt. TotalEnergies verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de diensten van de website, om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen, om uw eventuele vragen via de contactformulieren of ander kanalen te behandelen of nog om haar commerciële relaties te beheren. In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om informatievragen te beantwoorden en om beter op de hoogte te zijn van uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen verstrekken. Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden niet bewaard.

 

2. De verwerking van persoonsgegevens door de Vennootschap gebeurt in hoofdzaak op grond van haar gerechtvaardigd belang, het bestaan en de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of toestemming. Het gerechtvaardigd belang van TotalEnergies houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren. Het bestaan en de goede uitvoering van een overeenkomst met TotalEnergies vereisen een verwerking van persoonsgegevens, zo niet kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Sommige persoonsgegevens hebben we nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name ten aanzien van de fiscale administratie. Bij gebreke aan die gegevens zal TotalEnergies uw verzoek niet kunnen behandelen en zal ze in overtreding zijn van de wet. Toestemming wordt bijvoorbeeld vereist voor verzending van commerciële boodschappen of om ons in staat te stellen bepaalde van uw verzoeken te behandelen. Bij gebreke aan toestemming zullen bepaalde van uw verzoeken niet behandeld kunnen worden. U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken zonder dat dit vroeger verrichte verwerkingen in het gedrang brengt, via een schrijven aan het volgende adres : TotalEnergies Antwerpen- communicatiedienst Scheldelaan 16 2030 Antwerpen Of via ons contactformulier, terug te vinden onder 'contacteer ons'

 

3. TotalEnergies zet een geautomatiseerde besluitvorming op, die wij nodig hebben om de externe communicaties te kunnen personaliseren, relevante en aanpaste inhoud te kunnen samenstellen en promotieaanbiedingen op maat te kunnen maken. Deze geautomatiseerde besluitvorming berust op de analyse van het gedrag van de consument op de website, nadat die uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven (cookies), de analyse van de door de consument zelf verstrekte gegevens bij zijn bezoek en/of zijn aankoopparcours of nog de analyse van de aankoopcriteria van de consument zoals kwaliteit, kwantiteit, frequentie, enz. Dit zorgt voor een betere kennis van de consument en een betere communicatie met die consument.

 

4. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of van de vennootschappen van de groep TotalEnergies, alsook aan bepaalde partners, onafhankelijke verdelers of verwerkers voor de goede uitvoering van de overeenkomst, voor de verzending van gerichte correspondentie of voor analyse- en onderzoeksdoeleinden.

 

5. Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd. Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de Groep of partner van een vennootschap van de Groep buiten de Europese Unie. Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de groep TotalEnergies buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules” ( BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen. Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen. Als u meer informatie wilt over onze BCR's, klik dan hier. Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

 

6. De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

 

7. Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kan u eveneens vragen om een beperking van het gebruik om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met TotalEnergies Antwerpen- communicatiedienst Scheldelaan 16 2030 Antwerpen

Beheer van cookies

Principes

Een cookie is een bestand waarmee informatie opgeslagen wordt over uw surfgedrag vanaf uw computer op onze website. Dit betreft onder andere het aantal keer dat u de website bezoekt en het aantal pagina's dat u er bekijkt. Een cookie zorgt er hoofdzakelijk voor dat u de website gemakkelijker kunt bezoeken.

U kunt op elk moment de “cookies” verwijderen die op uw computer staan, u verzetten tegen het opslaan van nieuwe "cookies" en een melding ontvangen vóór de installatie van een nieuwe cookie. Hiervoor configureert u uw browser via de instructies vermeld in de tab.

Via het waarschuwingsbericht op de homepagina en de tab “Cookies & Statistieken” kunt u aangeven of u instemt met ons cookiebeleid.

Gelieve op te merken dat indien u een “cookie” verwijdert of indien u zich verzet tegen de installatie van “cookies" op uw computer, u mogelijk sommige functies van de site niet kunt gebruiken en/of niet kunt genieten van bepaalde van onze diensten.

Types Cookies, Cookies, Statistieken en Instellingen

De cookies die tijdens het surfen op de website op uw server kunnen worden geïnstalleerd, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het activeren en vergemakkelijken van digitale communicatie of zijn strikt noodzakelijk om u de gevraagde diensten te kunnen verlenen (taalcookies, identificatiecookies, enz.). Of het kan om statistische cookies gaan, zoals in onderstaande voorwaarden.

Wanneer voor de installatie van cookies uw toestemming is vereist, zullen we u dit vragen via een “Meer info”-link onderaan de eerste pagina van de website die u opent. Om verder te kunnen surfen op de website moet u eerst de cookies aanvaarden.

 Welke types cookies worden er geïnstalleerd?

Cookies die door de Verwerkingsverantwoordelijke Worden Gebruikt.

Cookie

Omschrijving

Bewaarperiode

Site (has_js)

Bevat informatie over de surfsessie en geeft de gebruiker toegang tot de website.

Wordt na het browsen verwijderd

Site (cookie_agreed)

Slaat de keuzes op die een gebruiker over cookies maakt

13 maanden

Drupal.language

Drupal configuratiecookie (doorverwijzing volgens de taal)

7 dagen

Drupal_language_redirection

Drupal configuratiecookie

1 jaar

Drupal.tableDrag.showWeight

Drupal configuratiecookie

1 jaar

authorized_config

Gebruikt om te weten welke diensten de gebruiker heeft afgewezen of aanvaard

1 jaar

getaquote

Slaat op wat de gebruiker ingeeft wanneer hij een ‘Zoek Mijn Product’-formulier invult

1 jaar

cookie-agreed

Cookie die door Smile is aangemaakt om de cookie-keuze van de gebruiker op te slaan in het kader van de AVG.

1 jaar en 1 dag

 

Cookies van Derde Partijen

Cookie

Omschrijving

Bewaarperiode

__unam

Cookie geïnstalleerd door ShareThis om het delen van inhoud te activeren

9 maanden

_trossion

Gebruikt om aanbiedingen voor te stellen op maat van de interessegebieden die de gebruiker op internet heeft (doubleclick.net)

1 jaar en 1 maand

_troRUID

Gebruikt om aanbiedingen voor te stellen op maat van de interessegebieden die de gebruiker op internet heeft (doubleclick.net)

6 maanden

_troSYNC

Gebruikt om aanbiedingen voor te stellen op maat van de interessegebieden die de gebruiker op internet heeft (doubleclick.net)

6 maanden

utag_main

Gebruikt door Tealium

1 jaar

 

Hoe kan u cookies Verwijderen, Gewaarschuwd worden voor de Installatie van Cookies of Uw Browser Configureren?

 • Hoe verwijdert u cookies die al op uw computer zijn geïnstalleerd?
  • Op uw werkstation:
  • Selecteer de Windows-folder in C:\
  • Open de map “Tijdelijke Internetbestanden”
  • Selecteer alle mappen (Ctrl+A)
  • Selecteer de optie “Verwijderen”.
 • Hoe configureert u uw browser om cookies te weigeren of om gewaarschuwd te worden vooraleer ze worden geïnstalleerd?
  • In Internet Explorer 5 (Microsoft): Selecteer “Extra” -> “Internetopties” -> “Beveiliging” -> Algemene Instellingen. Ga in het uitklapmenu naar “Cookies” en kies dan “Laat cookies die op de computer zijn opgeslagen toe”. Selecteer “Waarschuwing” om te worden verwittigd of “Deactiveer” om alle cookies te weigeren.
  • In Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Selecteer “Extra” -> “Internetopties” --> “Privacy” en daarna het niveau dat je kiest.
  • In Firefox: Klik op “Extra” -> “Opties” Ga naar “Privacy” en vink “Cookies accepteren” aan.
  • In Google Chrome: Klik op “Google Chrome Aanpassen en Beheren” en daarna op “Instellingen”. In “Privacy en Beveiliging” klikt u op “Site-instellingen” en vinkt u “Indirecte cookies blokkeren” aan.
  • In Safari: Klik op “Voorkeuren” -> “Privacy” en selecteer dan een optie van “Cookies en websitegegevens”: “Blokkeer altijd”, “Alleen van huidige website”, “Alleen van de sites die ik bezoek”.