Skip to content

Werken volgens ethische principes

De strijd tegen corruptie, fraude en concurrentievervalsing is een business principe van de TotalEnergies Onderneming. Dit kadert volledig binnen de hoge standaards voor ethiek die de Onderneming nastreeft.

De TotalEnergies Onderneming laat zich hierbij ook inspireren door de nationale en internationale wetgevingen, die strikter zijn geworden met potentieel heel zware sancties voor het bedrijf en de betrokken medewerker(s) in geval van inbreuken op de concurrentieregels. We hebben dan ook een rigoureus integriteitsprogramma ingevoerd ter preventie van corruptie, fraude en concurrentievervalsing om TotalEnergies en zijn medewerkers te beschermen.

Een lokale integriteitscommissie en -officers waken mee over de toepassing van alle procedures en regels met betrekking tot alle ethische kwesties.

Link naar Ethics page van de Onderneming: https://www.totalenergies.com/en/our-group/ethics/exemplary-behavior