Skip to content

Wie zijn we?

3 Antwerpse bedrijven, 1 platform

In de Antwerpse haven, meer bepaald op de Scheldelaan is ons Antwerps platform gelegen. Dit platform bestaat uit 3 sites: TotalEnergies Refinery Antwerp (TERA), TotalEnergies Olefins Antwerp (TEOA), en TotalEnergies Polymers Antwerp (TEPA).  Ooit waren dit 3 aparte bedrijven, maar sinds 2013 staan we samen in voor het verhaal van aardolie tot plastics.

TotalEnergies Refinery Antwerp (TERA)

TotalEnergies RefineryAntwerp (TERA) is één van de meest moderne en meest gediversifieerde raffinaderijen in Europa en de grootste in België. Er worden diverse  petroleumproducten geleverd(stookolie, benzine, LPG, gasolie, kerosine…) en basisgrondstoffen zoals nafta, butaan en aromaten voor de petrochemie. Op jaarbasis is dat gelijk aan de verwerking van zo’n 16 miljoen ton ruwe aardolie.

TotalEnergies Olefins Antwerp (TEOA)

De nafta en het butaan worden vervolgens bij TotalEnergies Olefins Antwerp in de thermische krakers omgevormd tot lichte componenten zoals ethyleen en propyleen. Dit zijn basisgrondstoffen voor de kunststofnijverheid. De producten worden verkocht of verder voor verwerking ingezet bij andere TotalEnergies-bedrijven. Zo vertrekt het geproduceerde ethyleen en propyleen per pijpleiding naar Feluy, waar TotalEnergies – naast een grote kunststoffabriek - een aanzienlijke onderzoeksafdeling heeft.

 

TotalEnergies Polymers Antwerp (TEPA)

Een groot deel van het ethyleen blijft binnen de Antwerpse cluster en wordt bij TotalEnergies Polymers Antwerp bewerkt tot hoge-dichtheidspolyethyleen (HDPE). Plasticverwerkende bedrijven verwerken dit HDPE tot alledaagse gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed, brandstoftanks voor auto’s, water- en gasleidingen, ... .