Skip to content

Veiligheid staat bij TotalEnergies centraal

Ongevallen vermijden start bij een goed ontwerp van de installaties, een gepast onderhoud van alle machines, door een optimale uitbating en mits grondige inspecties. Alle werken worden uitgevoerd aan de hand van procedures en instructies, met een werkvergunning en met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om iedereen continu alert te houden voor de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het werken in onze installaties, moet elke werknemer een doorgedreven veiligheidsopleiding volgen. Deze opleiding dient op regelmatige tijdstippen herhaald te worden, dit geldt zowel voor TotalEnergies personeel als voor derden.

Ook al is het vermijden van ongevallen onze eerste doelstelling, wij zijn steeds voorbereid om snel in te grijpen bij noodsituaties. Hiertoe beschikken we over een eigen brandweerdienst die rond de klok paraat is.

brandweer

Brandweer

Zowel de TotalEnergies Refinery Antwerp als TotalEnergies Olefins Antwerp hebben een eigen brandweerkorps dat rond de klok paraat is om in te grijpen. Onze brandweermannen werken in drie ploegen en zijn telkens 24 uur op het bedrijf aanwezig. Naast paraat staan bij alarm voeren ze ook metingen en controles uit, onderhouden ze de blusinstallaties en geven ze brandweeropleiding aan het personeel zodat ook zij alert kunnen reageren bij de minste calamiteit. Het brandweerkorps beschikt over een uitgebreid brandweerwagenpark.