Skip to content

22/09/2023 News

TURNAROUNDS GAAN VAN START OP ONZE SITES IN ANTWERPEN

Op twee van de drie TotalEnergies sites in Antwerpen starten eind september 2023 tot begin december 2023 grote turnaround werkzaamheden. Deze werken zijn van groot belang voor de toekomstige werking van beide sites. We leggen jullie graag uit wat dit precies inhoudt, waarvoor deze werken noodzakelijk zijn en welke mogelijke hinder zij kunnen veroorzaken.

Wat is een turnaround?
Onze installaties draaien volcontinu, 24 op 24 uur en 7 dagen op 7. Op een bepaald moment, en klassiek is dit elke 6 jaar, leggen wij onze installaties stil om ze grondig te reinigen, te inspecteren en eventueel te herstellen waar dit nodig moest zijn. We maken ook meestal gebruik van deze periode van stilstand om bijkomende investeringswerken uit te voeren om onze installaties te verbeteren.
Zulke grote onderhoudsstilstanden worden minutieus voorbereid (2 jaar op voorhand) door een gespecialiseerd team zodat alle werken in de eerste plaats veilig kunnen gebeuren en op elkaar afgestemd zijn zodat de installaties in een zo kort mogelijke tijdspanne terug kunnen opgestart worden. Afhankelijk van het soort installatie is dit een tijdspanne van een maand tot twee maanden.
Voor dergelijke grote werken hebben we extra werkkrachten nodig en daarvoor spreken we in de eerste plaats onze vaste partners aan, aangevuld met teams gespecialiseerd in dergelijke grote onderhoudsstops. Hiervoor wordt een gedetailleerd logistiek plan uitgewerkt en wordt gezorgd dat alle werkkrachten de nodige specifieke veiligheidsinstructies krijgen.

Onderhoudsstop in de raffinaderij
De eerste turnaround van 2023 vindt plaats in een onderdeel van de raffinaderij op de Scheldelaan 16. Hier worden onze naftakraker installaties gestopt voor onderhoud. Zoals steeds houden we hierbij onze klimaatdoelstellingen voor 2050 in het achterhoofd. Daarom maken we van deze stop gebruik om een aantal investeringen te doen voor de reductie van onze CO2-uitstoot en om onze energie-efficiëntie te verbeteren. Zo wordt onder meer een stoomturbine omgebouwd naar een elektrische motor waardoor we een aanzienlijke CO2-emissiereductie kunnen realiseren. Verder worden er nog andere aanpassingen aan de installaties aangebracht, zodat dit allemaal samen voor het naftakraker complex neerkomt op een CO2 emissievermindering van ongeveer 55.000 ton/jaar.
In diezelfde installaties worden ook nog zogenaamde low NOx branders van de nieuwste technologie geïnstalleerd die ons een efficiënter energieverbruik en een lagere NOx uitstoot zullen garanderen.
Het totaalbedrag van deze investeringen, los van de kostprijs van de turnaround werkzaamheden, bedraagt 25 miljoen euro.
Gemiddeld zullen er op deze turnaround 1200 extra werkkrachten aan de slag zijn, met op piekmomenten tot 1800 extra personen. Dit zullen teams van verschillende nationaliteiten zijn en wij eisen van onze vaste partnerbedrijven volledige transparantie naar hun subcontracting toe alsook een aangepast communicatieplan en veiligheidstraining.

Onderhoudsstop in onze polymerensite
Ook onze polymerensite op de Scheldelaan 2-4 gaat in volledige onderhoudsstop en ook hier maken we van de gelegenheid gebruik om een aantal investeringen, voor een totaalbedrag van 3 miljoen euro bovenop de turnaround kostprijs, uit te voeren. Zo zal onder meer de bovenste tip van de 122 m hoge fakkel vervangen worden door een nieuw design, waardoor er minder stoom nodig zal zijn voor de werking van deze fakkel, wat dan weer resulteert in een vermindering van onze CO2-uitstoot.
Op piekmomenten zullen hier een 250 extra werkkrachten ingeschakeld worden.

Gepland affakkelen
Wat zal de ruime omgeving van onze sites merken tijdens deze twee turnarounds?
Gedurende de turnaround periode zal het drukker zijn langs de Scheldelaan en wordt aanvullende parkeermogelijkheid voorzien voor de partnerbedrijven.
Anderzijds zal er tijdens het stoppen van onze installaties gedurende bepaalde momenten afgefakkeld worden. Dat is een onvermijdelijk gevolg van het stop- en startproces, waarbij de overtollige gassen in de productie-installatie op een veilige hoogte en gecontroleerd verbrand worden. Hierdoor zal er een grote vlam bovenaan onze fakkels zichtbaar zijn.
We trachten de duurtijd van dit fakkelen tot een strikt minimum te beperken. Concreet betekent dit dat we zullen affakkelen in de raffinaderij vanaf 25 september en nogmaals in de eerste dagen van oktober. Ook in onze polymerenfabriek zullen we moeten fakkelen in de eerste dagen van oktober. Wij verontschuldigen ons alvast voor de hinder naar onze omgeving toe.

Indien u meer informatie wenst over wat dit fakkelen juist is, dan verwijzen wij graag naar de informatie op onze website: Q&A Fakkelen | Antwerpen (totalenergies.be)