Skip to content

17/05/2023 News

Update: Verhoogde fakkelactiviteit bij TotalEnergies Olefins Antwerp

Antwerpen, dinsdag 15 mei 2023 - Het technisch incident dat dit weekend optrad in één van de productie-installaties van TotalEnergies Olefins Antwerp is ondertussen verholpen. De installatie is voorbereid voor de herstart waardoor er verhoogde fakkel activiteit zal zijn vanaf deze middag tot donderdag morgen. Onze verontschuldigingen voor de mogelijke geluids- en lichthinder die onze fakkel in de omgeving van onze site veroorzaakt.

Verhoogde fakkelactiviteit
Veiligheid staat bij TotalEnergies centraal en daarom moeten de desbetreffende installaties in het kader van een geplande stop gasvrij gemaakt worden. De fakkel wordt bij het stopzetten en heropstarten van de installaties ingezet om de resterende producten die zich in de leidingen bevinden, rechtstreeks te verbranden. Dergelijke uitzonderlijke operatie zorgt voor een verhoogde fakkelactiviteit van ongeveer 2 dagen. Onze excuses voor de mogelijke hinder.

De fakkels, herkenbaar aan hun Eiffeltoren-achtige wit-rode constructie, gelegen langsheen de Scheldelaan, zijn goed zichtbaar in de ruime omgeving. Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral als het gepaard gaat met een pulserend geluid en een felle gloed. Er is echter geen reden tot ongerustheid. De fakkels zijn veiligheidsinstallaties, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor verbranding op grote hoogte: de verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte van 200 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties en de mensen in de buurt van de fakkel.

Voor meer informatie over het fakkelen kan u terecht op onze website.

 

Over het Antwerpse platform van TotalEnergies
De drie productiefaciliteiten van TotalEnergies in het Antwerpse havengebied vormen samen een geïntegreerd platform voor raffinage en petrochemie. Het platform produceert hoogwaardige brandstoffen die moeten voldoen aan de hoogste milieunormen zoals o.a. zwavelarme benzine en diesel. Daarnaast is er ook de productie van basischemicaliën zoals olefinen, en aromaten, die worden gebruikt voor de vervaardiging van polymeren. Het Antwerpse platform telt ongeveer 1750 vaste medewerkers en stelt dagdagelijks nog een extra 1250-tal medewerkers van partnerbedrijven te werk.

Over TotalEnergies in België
TotalEnergies is een multi-energiebedrijf actief in de productie en levering van energie: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. In België telt TotalEnergies 5.000 medewerkers die zich inzetten voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Over TotalEnergies in de wereld
TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Perscontact
Tom Claerbout | +32 470 20 64 20 | [email protected]

Waarschuwing
Dit persbericht werd uitsluitend gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg resulteren. De entiteiten waarin TotalEnergies SE. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TotalEnergies SE. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'TotaEnergies', TotalEnergie Company' en 'Company' die in dit document voorkomen, zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of hun medewerkers.

Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TotalEnergies SE of haar dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of gedeeltelijk bij te werken of te herzien